Vendels Besökcentrum

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar
Vendels kyrka ligger på en kulturhistoriskt viktig plats.

Här fanns vikingabosättningar samtida med Gamla Uppsala och vid utgrävningar för nya kyrkogården fann man båtgravar kring Vendels kyrka.

Vill du veta mer är du välkommen till muséet, Vendels besökscentrum, vid parkeringen utanför kyrkan, som drivs av Vendels hembygdsförening.

Länk till: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=718599