Bräcksta trädgård

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Bräcksta trädgård är en ätbar trädgård under uppbyggnad. Odlingarna utökas år för år och vi testar oss fram vad som fungerar för just oss. Vi odlar framförallt för självhushållning och strävar efter ett hållbart leverne med medvetna val, givetvis utan gifter och konstgödsel. Här odlar och lever vi i samklang med djur och natur, där även ogräset fyller sitt syfte (bland annat i form av täckmaterial och vinterfoder till hönsen). Permakultur är ett intresse som utvecklas på gården. På våra 5500 kvm samsas grönsaker, frukt, bär och bin med ett stort gäng hönor som huserar i gamla ladugården.

Öppet och information: https://www.facebook.com/Bräckstaboden-1725904244323816/?ref=ts&fref=ts

http://livetpaengronpinne.blogspot.se

Kontakt: hogberg.em@gmail.com

0702-499210