Fullerö backar

Åstråken
längs Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Fullerö backar är förordnat som naturreservat och Natura 2000-område. Området består av ett sedan århundraden betat landskap med rik flora. Den präglas särskilt av de stora bestånden av backsippor och en också i övrigt rik och vacker flora. Området innehåller ett gravfält från järnåldern med runda stensättningar, en hög, en stensträng och en oklar skansliknande lämning. Här finns en vandringsstig ca en km genom omväxlande natur och på en öppen plats med underbar utsikt över det uppländska landskapet finns en plats med möbel för picknick. Fullerö backar är en idealisk plats på åsen för strandhugg och matsäckspaus vid paddelturer på ån.

Länk till: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Natura-2000/lanets-natura-2000-omraden/uppsala/Pages/fullero-backar.aspx