Viksta traktormuseum

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Viksta traktormuseum ägs och förvaltas av en stiftelse. Samlingen består av traktorer och lantbruksmotorer m.m. från 1910-1969. Museet har ett 128 traktorer, den äldsta Avance från 1916. På museet finns en utställning kring Vikstas egen världsmästare Torsten Hallman, med bilder och föremål från hans framgångsrika år. Årligen anordnas veteranmarknad samt en veterantraktordag. Museet håller öppet vissa dagar sommartid och i övrigt efter överenskommelse.

Hemsida: http://www.vikstatraktor.se/