Tensta hembygdsmuseum

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Tensta hembygdsmuseum inrättades av Herbert Rettig som ägde Tuna gård i Tensta socken 1918-33. Rettig var historiker och mycket intresserad av hembygdshistoria. Han startade Tensta hembygdsförening 1921. Rettig var en ivrig samlare av allmogeföremål. Han inköpte byggnader i socknen och flyttade dessa till Tensta kyrkomiljö, varav en byggnad används som museum. Han skänkte till församlingen en stor föremålssamling, som idag kan beskådas i museet. Muséet håller öppet efter överenskommelse.