Salsta Slott

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Salsta slott är Sveriges nordligaste barockslott, byggt på 1670-talet på grundmurarna av ett äldre slott. Byggherre var Nils Bielke, fältmarskalk och greve och en av stormaktstidens mäktigaste och mest inflytelserika män. Som fyraåring ärvde Nils Bielke Salstagodset 1648 när hans far Ture Bielke dog. Nils Bielke gifte sig med Eva Horn som fick slottet i morgongåva. Slottet återges i Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna. Det förnämsta rummet är Riddarsalen. I slottet finns också ett kapell. Matthias Spihler var byggmästare och utförde ritningarna för slottet. Slottets arkitektur speglar Nicodemus Tessin d.ä:s anda även om han troligen inte deltog som arkitekt. Förutom slottet med två fristående flyglar finns bevarat en del av Gamla stallet som byggdes av Nils Bielke och som på sin tid var kombinerat med bibliotek, Nya stallet byggt 1931, en välbevarad smedja och två äldre bostadshus. I slottet bedrivs idag verksamhet för allmänheten med visningar, afternoon tea m.m.

Sidans hemsida: http://www.salstaslott.se/