Örbyhus

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Örbyhus har anor sedan 1300-talet. Under nära 200 år, från mitten av 1400-talet, var borgen i Vasaättens ägo. Gustav Vasa byggde vallar och utvecklade borgen till en fästning. Erik XIV hölls fången på borgen i en för honom iordningställd våning i bottenvåningen från år 1574 till sin död 1577, enligt traditionen förgiftad av arsenik i ärtsoppa. År 1641 förvärvades borgen av släkten Banér och därefter omvandlades borgen och utvecklades till ett barockslott genom att ett slott i tegel uppfördes intill borgen. Under åren 1825-32, då slottet ägdes av Charles de Geer, byggdes flyglarna på med en våning. De många faserna i slottets byggnadshistoria kan tydligt avläsas; från det medeltida kärntornet som ännu är bevarat till orangeriet från 1800-talet. Även interiören speglar många olika stilar – alltifrån renässans till empire. Slottet med omgivande park är öppet för visningar och konserter hålls i orangeriet sommartid.