Viksta kyrkomiljö

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Viksta kyrka en vitrappad gråstenskyrka, uppfördes vid 1200-talets slut. På gavlarna finns blinderingar i tegel. Tegelvalv slogs vid 1400-talets mitt. I kyrkan finns rikligt med kalkmålningar, både i kyrkorummet och i vapenhuset. Utanför kyrkan står en runsten. Kyrkogården omges av en mur med två stigluckor. I kyrkomiljön finns också en minnessten för Viksta-Lasse, Leonard Larsson, som levde i Viksta och var en riksbekant spelman.

Viksta kyrka: http://www.svenskakyrkan.se/bjorklinge/viksta-kyrka