Tensta Kyrka

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Tensta kyrkomiljö är en av de största och mest påkostade landskyrkorna från svensk medeltid. Kyrkan med väggar av gråsten som klätts med tegel är uppförd omkring 1300. Kyrkan har nyligen rengjorda berömda kalkmålningar från 1430-talet utförda av Johannes Rosenrod och bekostade av riksrådet Bengt Jönsson

Oxenstierna, herre på Salsta slott under denna tid. Bengt Jönsson finns avbildad på korväggen. På västväggen finns en intressant målningssvit som handlar om den heliga Birgittas liv. Valvstommen till det ursprungliga trätaket kan beskådas på vinden. I kyrkomiljön ingår en klockstapel, Vitskolan från 1700-talet som nu används som sockenstuga, hembygdsmuseum, bygdegård och prästgård. Utanför Tensta kyrka står en väl bevarad runsten ristad av den kände runmästaren Öpir. I kyrkomiljön finns ytterligare två runstenar. Alla tre stenarna berättar om efterlevande som reste stenarna till minne av döda familjemedlemmar.

Tensta kyrka: https://www.svenskakyrkan.se/vattholma/tensta