Ärentuna kyrkomiljö

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Ärentuna kyrka ligger vackert med utsikt över öppet landskap. Kyrkan som uppfördes omkring 1300 är typisk för medeltida kyrkobyggande i Uppland. På väggarna finns nyligen rengjorda målningar från 1300-talet samt från mitten av 1400-talet av den s.k. Ärentunamästaren. På 1400-talet slogs valv av tegel. Det ursprungliga tunnvalvet av trä med målningar från 1300-talet finns bevarat på Statens Historiska Museum i Stockholm. I kyrkomiljön finns en fristående klockstapel. På kyrkvallen söder om kyrkan står två runstenar, båda till minne av döda familjemedlemmar. Den ena är särskilt vacker och troligen ristad av Öpir, ett av de stora namnen inom runkonsten.

Ärentuna kyrka: http://www.svenskakyrkan.se/vattholma/arentuna