Vattholma bruk

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Vattholma bruk är ett av landets äldsta järnbruk med anor från 1300-talet – en del av vår tidiga industrihistoria. Vattholma drevs som kronobruk till slutet av 1500-talet då det övertogs av släkten Bielke på Salsta. Parallellt med järnhanteringen anlades här Sveriges första mässingsbruk 1571. I början av 1900-talet lades stångjärnsframställningen ned men verksamheten fortsatte med manufaktursmide, mekanisk verkstad, snickeri och gjuteri. På 1930-talet såldes bruket och under en tid tillverkades brandredskap och slangklämmor. På 1970-talet var bruket kraftigt nergånget och efter en process där många ville riva allt genomfördes en upprustning och komplettering av bruket på ett varsamt sätt.

Idag möter vi en föredömligt upprustad och kompletterad bruksmiljö för bostadsändamål och med även vissa industribyggnader bevarade.

Länk: http://www.svetur.se/sv/vallonbruken/products/111669/Wattholma-bruk/