Om oss

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och därmed skapa förutsättningar för turism mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån.

Är du eller din organisation aktiv inom turism- och besöksnäringen, privatperson, förening eller företag, och vill verka för föreningens målsättning, är du välkommen att bli medlem. Medlemsavgiften 2016 är 250 kr och inbetalas till föreningens bankkonto.

För mer information om medlemskap kontakta aastraken@gmail.com eller ring 073-649 98 52
Besöksmål 2016:

 nortuna-salsta-LammhagenHemsida: nortuna                           Hemsida: Salstaslott             Hemsida: Lammhagen
Tele: 070-793 09 71                          Tele: 070-679 57 96               Tel: 070-787 51 13
Epost: nortuna@spray.com           Epost: info@salstaslott.se   Epost: bibutiken@gmail.com

Altomta-Viksta-Vansta
Hemsida: Altomta                       Hemsida:  agardenhast              Hemsida: Vikstatraktor
Tele:070-475 98 55                       Ulrika: 0708 84 44 16,                 Tele: 018-372140
Epost: altomtajan@gmail.com  Sven-Erik: 0707 35 64 90           Epost: bo@vavvav.se
.                                                        Epost: agardenhast@gmail.com


KoH-Golf-Arentuna

Hemsida: Storvreta                          Hemsida: wattholmagk                Hemsida: wkhf
Tele: 018-36 67 24                             Tele: 018-350 340                           Tele:070-823 02 87
Epost: agorand@telia.com             Epost: info@wattholmagk.se       Epost:kontakt@wkhf.se


Hansta-bracksta-rastaholm
Hemsida: ifwb                                  Hemsida: bräckstaboden    Hemsida:
Tele: 018-35 03 72                            Tele: 070-249 92 10              Tele: 073-678 07 99
Epost: brinkens@gmail.com         Epost:                             Epost: bert.bergstrand@telia.com 


angslyckan-naturjouren
Hemsida: angslyckanscafe                       Hemsida: Naturjouren
Tele: 0769-43 05 43/0709-42 90 55          Tele: 070-604 45 75
Epost: angslyckanscafe@tele2.se             Epost: stefan@naturjouren.se


hansta
Hemsida:
Telefon: 070-635 04 71
Epost: kjell.sjelin@telia.com