En trädgårdsanläggning i förändring

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Nortunas stora trädgård är ett spännande utflyktsmål för den som uppskattar dendrologi och parkvård, ört- och medicinalväxter eller är allmänt intresserad av trädgårdar och kulturväxter.

Nortunas trädgård har varit till såväl lyst som nytta i alla tider. Trädgården ”moderniserades” 1965. Ett halvsekel senare dras klockan tillbaka istället, och de många granar som planterades på 60-talet har tagits bort, liksom de 100-åriga almar som en efter en dött av almsjukan. Efter stubbfräsning börjar en ny park sakta att ta form, med lind- och lönnalléer, fruktträd, ädla lövträd och odlingsterrasser. Anläggning har skett av örtagård, bärträdgård, renässansträdgård, apellund m.m.

Omfamnad av Vendelån ligger Kvarnön, som fått sitt namn efter den kvarn, som anlades här i slutet av 1400-talet. Istället för kvarnen finns nu här en skön lund, och ett lusthus där vi kan servera ditt kaffe från Kafé Sparrman.

”Tusen Trädgårdar”
Nortuna deltog i augusti 2010, juni 2014 och juli 2016 i Trädgårdsrikets omfattande satsning ”Tusen Trädgårdar”, då allmänna och privata trädgårdar öppnades för intresserade. Nortuna hade vid alla tre tillfällen många besökare, och satsningen slog också väl ut i hela landet. Nortunas trädgård beskrivs därför även på http://www.tradgardsriket.se/

Tusen Trädgårdar 2018 sker söndagen den 1 juli – varmt välkomna till en dag i trädgårdens tecken på Nortuna!

Som en källa till trädgårdsglädje finns Sveriges samlade trädgårdar öppna för besök i boken ”Trädgårdsriket – Guide till 850 svenska trädgårdar”. Köp ditt exemplar på Nortuna, kostnad 195 kr/bok, samtliga med personlig dedikation från bokens huvudredaktör Gunnel ”Gröna Rum” Carlson.

Länk till Nortuna trädgård: http://nortunagard.com/var-tradgard/

Kontakt: nortunagard@gmail.com

070-793 09 71