Om ossIllustrerad karta 2017[379]-1

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och därmed skapa förutsättningar för turism mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån.

Är du eller din organisation aktiv inom turism- och besöksnäringen, privatperson, förening eller företag, och vill verka för föreningens målsättning, är du välkommen att bli medlem.
Medlemsavgiften 2020 är 250 kr

För mer information om medlemskap kontakta aastraken@gmail.com
Besöksmål, kontaktuppgifter och hemsidor för besöksmål och arrangörer i Åstråken 2018: