Bräckstaboden

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Bräckstaboden ligger vid väg 700 norrut från Tensta mot Viksta. Bräckstaboden säljer ägg från glada hönor av raserna Sussex, Bovan, Leghorn och Plymouth/Leghorn.

Eventuellt överskott av grönsaker säljs vid förfrågan. Under våren finns grönsaksplantor till försäljning. Givetvis odlade helt utan gifter och konstgödsel.

Halvdagskurs i hönshållning för nybörjare hålls efter överenskommelse. Försäljning av ägg från glada hönor. Äggomaten är alltid öppen och fylls på regelbundet.

Öppet och information: https://www.facebook.com/Bräckstaboden-1725904244323816/?ref=ts&fref=ts

http://livetpaengronpinne.blogspot.se

Kontakt: hogberg.em@gmail.com

0702-499210