Salstaborg

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Salstaborg är en av Upplands mest imponerande fornborgar, troligen uppförd som försvarsanläggning under tiden 200-500 e.Kr. Bergets branta sidor har utnyttjats väl och kompletterats med dubbla murar av sten i kallmur, sannolikt med träpalissader ovanpå. En beräkning visar att det krävts mer än 50 000 stenar för att uppföra murarna.
Det finns inga boplatslämningar på borgen och borgen användes sannolikt endast vid akut fara. Ännu idag kan man skönja och ta sig upp via en stentrappa från en av ingångarna.