Lenabergs kalkbrott

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Brottet var i bruk från medeltiden ända fram till 1937 varefter brottet vattenfylldes. Idag är brottet en fascinerande plats inne i skogen med möjlighet till promenad runt det största vattenfyllda hålet. Vattholma- eller Lenabergsmarmorn användes bl.a. vid byggnads- och statyarbeten i Uppsala domkyrka, Uppsala slott och slottet Tre Kronor i Stockholm. I slutskedet av brytningen var dagbrottet nära 300 m långt och 30 m djupt. Mitt för den södra delen av Vattholma samhälle leder en skogsväg från väg 290 österut. Efter ca 600 m ansluter till vänster en stig som genom skogen som leder fram till kalkbrottet.

Länk: https://sv.wikipedia.org/wiki/Lenabergs_kalkbrott