Långbergsbacken och Horsberget

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Långbergsbacken ligger högt på Vattholmaåsen. Här finns gravfält från yngre järnålder (400 – 1050 e.Kr). Närmare Fyrisån ligger Horsberget, på vilket ligger en större forntida gravhög. Området erbjuder en magnifik utsikt över dalgången kring Fyrisån. Här finns torrbackar med intressant flora. Det finns fågelrika dammar vid ån. Torrbackarna fortsätter norrut mellan Ånge och Ekeby med rik torrmarksflora och fågelliv vid ån, speciellt vid sträcktider.

Länk till: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Natura-2000/lanets-natura-2000-omraden/uppsala/Pages/lena-husby.aspx