Kolje gravfält med Kung Kols hög och Rostastenen

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Strax söder om Ärentuna kyrka ner mot Björklingeån ligger Kolje gravfält. Gravfältet består av flera stora gravar, den största kallas Kung Kols hög och är ca 6 m hög.

Gravfältet består av 19 fornlämningar, sex mindre högar jarlehögar, nio runda stensättningar, tre rektangulära stensättningar och en skeppsformig. Den skeppsformiga stensättningen är tio meter lång, tre och en halv meter bred. Gravfältet är daterat till bronsålder (1800 – 500 f Kr) och järnålder (500 f Kr – 1050).
Här har det bott människor för flera tusen år sedan, på den tiden var Börklingeån den stora trafikleden. Fortsätter du söderut, rinner ån ut i Fyrisån alldeles innan Valsgärde och vidare till Gamla Uppsala. Färdas du uppströms så kommer du till Kung Skutes hög. Står man uppe på Kung Kols hög så kan man verkligen känna historien!
En gång i tiden byggdes en bro över ån, Rosta bro. Det gamla brofästet finns kvar, det kan du se, om du går den gamla vägen ner till ån. Längs vägen står en runsten, Rostastenen.

https://www.hembygd.se/storvreta/files/2017/04/Kolje-gravf%C3%A4lt-Kung-Kol-o-Rostastenen.pdf