Arkeologidagen 27 augusti

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

ÅSTRÅKEN DELTAR I RIKSEVENTET Arkeologidagen

och håller öppet på följande platser:
Nortuna gård (Tensta), http://www.nortunagard.com
14.00 – 15.00 ”Marinarkeologi i Ostindieskeppet
Götheborg – fynden berättar”. Dykarbossen Anders Wästfelt
berättar om 10 års dykningar på vraket och visar orginalfynd.
Kostnadsfritt. Plats: Nortuna, 200 meter väster Tensta kyrka.
Visning av Ostindiska museet kl. 12.30 och 15.00 (80 kr/pers).
Kafé Sparrman serverar sopplunch och fika.

Valsgärde gravfält (Fullerö), http://www.astraken.com
10.00 – 11.00 ”Valgärde – med båt till dödsriket, ett av Sveriges
rikaste gravfält”. Landsantikvarie Bent Syse berättar. Kostnadsfritt.
Plats: Valsgärde gravfält.

Vattholma, http://www.astraken.com
13.00 – 14.00 ”Arkeologi i Vattholma”. Nils von Essen berättar
om lokal arkeologi i Vattholmabygden. Kostnadsfritt.
Plats: Gamla gymnastiksalen vid Trekanten, Vattholma.

Ängslyckan (Vendel), http://www.angslyckanscafe.n.nu
14.00 – 15.00 ”Arkeologi i Vendel – livet i Vendel på 600-talet
med fokus på kvinnorna”. Rose Marie Nejdling från Sällskapet för
Vendeltid berättar. Kostnadsfritt. Serverar Vendel- och
vikingatidsinspirerad mat samt fika.
Plats: Ängslyckans kafé, vid södra Vendelsjön

Under Arkeologidagen håller Åstråken även öppet på Bräckstabodens äggomat, (se Fb-sida) Fullerö handel & Café Villan (www.fullero.nu) samt Viksta traktormuseeum (www.vikstatraktor.se)

Välkommen till Åstråken under Arkeologidagen 27 augusti!
Arr: Åstråkens Turismförening / astraken.com