ÅSTRÅKEN DELTAR I RIKSEVENTET Arkeologidagen

söndag den 27 augusti och håller öppet på följande platser:
Nortuna gård (Tensta), http://www.nortunagard.com
14.00 – 15.00 ”Marinarkeologi i Ostindieskeppet
Götheborg – fynden berättar”. Dykarbossen Anders Wästfelt
berättar om 10 års dykningar på vraket och visar orginalfynd.
Kostnadsfritt. Plats: Nortuna, 200 meter väster Tensta kyrka.
Visning av Ostindiska museet kl. 12.30 och 15.00 (80 kr/pers).
Kafé Sparrman serverar sopplunch och fika.

Valsgärde gravfält (Fullerö), http://www.astraken.com
10.00 – 11.00 ”Valgärde – med båt till dödsriket, ett av Sveriges
rikaste gravfält”. Landsantikvarie Bent Syse berättar. Kostnadsfritt.
Plats: Valsgärde gravfält.

Vattholma, http://www.astraken.com
13.00 – 14.00 ”Arkeologi i Vattholma”. Nils von Essen berättar
om lokal arkeologi i Vattholmabygden. Kostnadsfritt.
Plats: Gamla gymnastiksalen vid Trekanten, Vattholma.

Ängslyckan (Vendel), http://www.angslyckanscafe.n.nu
14.00 – 15.00 ”Arkeologi i Vendel – livet i Vendel på 600-talet
med fokus på kvinnorna”. Rose Marie Nejdling från Sällskapet för
Vendeltid berättar. Kostnadsfritt. Serverar Vendel- och
vikingatidsinspirerad mat samt fika.
Plats: Ängslyckans kafé, vid södra Vendelsjön

Under Arkeologidagen håller Åstråken även öppet på Bräckstabodens äggomat, (se Fb-sida) Fullerö handel & Café Villan (www.fullero.nu) samt Viksta traktormuseeum (www.vikstatraktor.se)

Välkommen till Åstråken under Arkeologidagen 27 augusti!
Arr: Åstråkens Turismförening / astraken.com

 

ÅSTRÅKEN DELTAR I RIKSEVENTEN Geologins dag 9/9 och Kulturarvsdagen 10/9

Geologins dag, lördag 9/9, arrangerar Åstråkens Turismförening föredraget ”Gruvor i Vattholma”, om gruvorna som försett Uppsala domkyrka och Stockholms slott med sten, och andra gruvor – ett spännande gruvområde strax norr om Uppsala.

Föredraget sker av Håkan Sjöström och Martin Sjöström, och äger rum kl 13.00 – 14.30 inomhus i Gamla gymnastiksalen vid Trekanten, Vattholma. Ingen föranmälan, ingen kostnad.

Samma dag, lördag 9/9, håller Åstråken även öppet på Bräckstabodens äggomat, Fullerö handel & Café Villan, Lammhagen, Nortuna gård, Viksta traktormuseum samt Ängslyckans kafé. För tider och övrig information, se respektive arrangörs hemsida.

Hemsidorna hittar du på länken Om oss: https://wordpress.com/page/astraken.com/1890

Kulturarvsdagen, söndag 10/9, arrangerar Åstråkens Turismförening gårdsvandring på Linnélärjungen Anders Sparrmans Nortuna gård i Tensta, 18 km norr om Uppsala. Plats: Nortuna, 200 meter väster Tensta kyrka.

På programmet:

  • 10.00 gårdsvandring med guide, med nedgång i socknens äldsta rum, den senmedeltida källaren i tiondeboden (kostnadsfritt).
  • 11.00 gårdsvandring med guide, med nedgång i socknens äldsta rum, den senmedeltida källaren i tiondeboden (kostnadsfritt).
  • 13.00-14.00 guidning av Ostindiska muséet, biljetter köps före visningen i Kafé Sparrman (80 kr/pers). Max 18 personer, så först till kvarn.
  • 10.00-16.00 serveras matiga smörgåsar och fika i Kafé Sparrman.

Samma dag, söndag 10/9, håller Åstråken även öppet på Bräckstabodens äggomat, Fullerö handel & Café Villan, Lammhagen, Viksta traktormuseum samt Ängslyckans kafé. För tider och övrig information, se respektive arrangörs hemsida.

Hemsidorna hittar du på länken Om oss: https://wordpress.com/page/astraken.com/1890