Andersby ängsbackar

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

i Andersby ängsbackar möter vi ett ålderdomligt öppet kulturlandskap som påminner om hur bondesverige såg ut i slutet av 1800-talet. Här finns åkrar, slåtterängar, gärdsgårdar, gamla odlingsvägar, kostigar, lövträdsvegetation, äldre byggnader och kor som går och betar fridfullt. Här finns en rik ängs- och skogsflora och ett varierat fågelliv vid Dannemorasjön. Här finns slingrande vandringsstigar och i reservatets södra den finns en sjöbod som man kan rasta i. Området lockar till strövtåg och erbjuder många trivsamma picknickplatser.

Länkar:
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/Natura-2000/lanets-natura-2000-omraden/osthammar/Pages/andersby-angsbackar.aspx

http://www.upplandsstiftelsen.se/visa-alla-omraden/andersby-angsbackar__111