Lafssöns Badplats

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Lafssjön är en nästan hemlig badsjö, omgiven av skog, och har en fin liten strand, badbrygga och grillplats. Parkering en kort promenad bort. I övrigt har de grå fälten sammanförts

Länk till: http://www.badkartan.se/047653/Lafsenbadet,_Lafssjön/