Råstaholm

Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Välkommen till konstnärsgården Råstaholm, där keramik och keramisk skulptur i olika tekniker visas i flygelbyggnaden. Försäljning.

Öppet och information: https://www.facebook.com/Råstaholm-1762841020621648/?fref=ts

Kontakt: bert.bergstrand@telia.com

073-6780799