Åstråken
Åstråken – upptäck Vendelåns och Fyrisåns dalgångar

Ågården i Vansta arrangerar körning med nordsvenska hästar och vagn, även för bröllop, student m.m. Dessutom körkurser, avel och maskintjänster. Kontakta oss med er förfrågan!

Telefon: Ulrika 0708-84 44 16, Sven-Erik 0707- 35 64 90
Epost: agardenshast@gmail.com
Hemsida: http://www.agardenhast.se