Om oss

Åstråken drivs av Åstråkens Turismförening, bildad 2015. Föreningen har till ändamål att verka för ökad turism inom föreningens geografiska verksamhetsområde. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom samverkan mellan medlemmarna och därmed skapa förutsättningar för turism mellan Gamla Uppsala och Österbybruk respektive Örbyhus längs ådalarna Vendelån och Fyrisån.

Är du eller din organisation aktiv inom turism- och besöksnäringen, privatperson, förening eller företag, och vill verka för föreningens målsättning, är du välkommen att bli medlem. Medlemsavgiften 2016 är 250 kr och inbetalas till föreningens bankkonto.

För mer information om medlemskap kontakta nortuna@spray.se eller ring 070-793 09 71
Medlemmar i Åstråkens Turismförening 2016:

om-oss

Nortuna                                       Salsta Slott                                     Lammhagen

Hemsida: http://nortunagard.com                     Hemsida: http://salstaslott.se           Hemsida: http://lammhagen.com/
Tel: 070-793 09 71                                                   Tel: 070-679 57 96                                Tel: 070-787 51 13
E-post: nortuna@spray.se                                     E-post: info@salstaslott.se                E-post: bibutiken@gmail.com