Åstråken – värt en omväg

Åstråken

Välkommen till Åstråken 2018!
Åstråkens temadagar kommer att anslås här på astraken.com snarast efter årsmötet i slutet av februari 2018 – upptäck Åstråken längs Vendelåns och Fyrisåns dalgångar!
Åstråken längs Vendelån och Fyrisån norr om Uppsala är en härlig plats att besöka året om. Från Gamla Uppsala i söder till Örbyhus och Österbybruk i norr samlar Åstråken här upplevelser och besöksmål inom natur, kultur och aktiviteter. Åstråken är värda en omväg!
 Här finns fina naturupplevelser i ett omväxlande kulturlandskap med odlingsbygd på Uppsalaslätten i söder, naturreservat i hag- och ängsbackar samt skogar som gav kol och virke till vallonbruken i norr.
Kulturen är rikhaltig med minnen från förr i form av boplatser, gravfält, runstenar och andra fornlämningar, medeltida kyrkor, slott, gårdar och torp, järnbruk, kalkbrott och muséer.
 För dig som vill vara aktiv finns uthyrning av cyklar och kanoter, vandringsleder och en nästan hemlig badplats mitt i skogen. Fika gott på lantliga kaféer, besök gårdsbutikerna och övernatta i Bed & Breakfast.

Nytt 2018

Åstråkens Turismförening etablerar en ny vandringsled på natursköna Vattholmaåsen. Leden går på åsen från Salsta slott i syd upp till Skyttorp i norr, och passerar såväl ekjättar, dödisgrop, fornminnen och korsar Fyrisån. Vyerna är på sina håll storslagna, och – särskilt under vår och försommar – prunkar torrbackarna. Salstaleden blir nåbar även för den utan bil, eftersom den med fördel kan vandras från Vattholma station till Skyttorps station eller tvärtom, en sträcka på omkring 8 kilometer.

Utöver Salstaleden projekterar Åstråkens turismförening under våren 2018 för en ny kanotled i Vendelån, från Vendelsjön i norr till sammanflödet med Fyrisån vid Lena, en sträcka på ca 22 km. Tanken är att leden ska få en beskrivning att ladda ner här på hemsidan, med information om lämpliga upp- och nedtagningar av kanoter, rastplatser och sevärdheter.

Föreningen kommer också att verka för att Fyrisåns kanotled tillgängliggörs i hela sin sträckning från Dannemorasjön till Uppsala.